Унапређивање сарадње

Успостављање контакта и сарадње с друштвима у другим пољима науке са сличним циљевима: унапређивање сарадње између физичких и правних лица која истражују обраду земљишта и сродна научно-истраживачка подручја

 

Страница је у припреми...